معرفی

 ملکه ، تجربه منحصر به فردی از خرید روپیشنهاد میده که حستون رو بالاتر و دیدتون رو باز تر میکنه و باعث تغییری زیبا در سبک زندگیتون میشه.

چه وارد مغازه مون بشید و چه از مسیر مجازی با ما باشید امیدواریم که بتونیم براتون خاص و باعث پیشرفتتون بشیم.

کارگاه ملکه از سال 77 شروع به کار کرده و مغازه ملکه از سال 90 باز شد.

از همون زمان بیشتر و بیشتر با شما آشنا شدیم و درک کردیم که چه انتظاراتی دارید.

وقتی وارد مجموعه ما میشید ،هدف ما ساده است : ساخت مجموعه ای از وسایل خاص ،که یک زندگی ناب رو بسازه.

امیدواریم با استفاده از سلیقه ما و محصولات خاصمون از کارهاتون لذت ببرین .

محصولات در حال تغییر ما باعث میشن دوباره و دوباره همدیگر رو ببینیم .

تلاش ما اینه که شما نه تنها برای فرار از روزمرگی ، بلکه برای ساختن ایده های جدیدتون پیش ما بیایید.