پتینه

پتینه

جلسه اول : بیس رنگ زدن می باشد باید بتوانیم به روشهای مختلف زمینه کار را رنگ بزنیم.

 

وسایل مورد نیاز :

1. قلمو سر تخت نرم (مارک مارتل ) یک بسته

2. قلمو سر تخت نرم ( مارک ماریس 3cm )

3.قلمو استنسیل دسته بلند

4.رنگ آکریلیک 2 -3 عدد ترجیحا رنگ های روشن 

5. چسب کاغذی

6.تنظیف