آموزش سفال

آموزش سفال

مراحل آموزش : صبح و عصر، 2 ساعت ،1 روز در هفته طی 8 جلسه تکنیک های مختلف کار با دست آموزش داده می شود که در پایان ترم هنرجو تجربه ی ساخت وسایل کاربردی و تزئینی مختلف را خواهد داشت .

وسایل مورد نیاز :

1.گل سفالگری

2.وردنه

3.ابزار برش و پرداخت سفالگری

4.اکسترودر (ابزار فیتیله زن )